Combo chổi ven, bộ lọc, chổi chính ozmo 920/950

780,000